Dziś jest: wtorek, 31.03.2020 | Imieniny obchodzą: Balbina, Beniamin, Gwidon

Sołectwo

Ekspertyza

Dodano: 05.10.2015 10:26 Spotkanie z ekspertami Sieci najciekawszych wsi na naszej świetlicy było bardzo owocne. Po analizie pierwszej oceny eksperckiej, przystąpiliśmy do opracowania nowego planu działań. Przed nami wiele ciekawych inicjatyw

Bruksela

Dodano: 05.10.2015 10:18 Sołtys Mariola Nakwasińska uczestniczyła w wyjeżdzie do Brukseli, organizowanym przez biuro poselskie Lidii Geringer de Oedenberg. Wyjazd ten podarowało KGW dla p. Sołtys na zakończenie pierwszej kadencji za wkład pracy i zaangazowanie na rzecz rozwoju Szalejowa Dolnego.

Sieć najciekawszych wsi

Dodano: 18.03.2015 17:16 Sołectwo uczestniczy w programie Sieci Najciekawszych Wsi - więcej szczegółych w zakładce Odnowa Wsi oraz na facebooku.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Szalejów Dolny na lata 2012-2019

Dodano: 14.08.2013 13:09 Wersja PDF [kliknij aby pobrać]

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Dodano: 14.08.2013 0:48 Autor - Marzec 2011 Do kwestii wyborów sołtysa i rady sołeckiej w ustawie o samorządzie gminnym bezpośrednio odnoszą tylko dwa przepisy. Jeden z nich, tj. art. 36 ust. 2 brzmi: „Sołtys i oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania” . Drugi, tj. art. 35 ust. 3 pkt 2 ma natomiast następujące brzmienie: „Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: (…) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej”. Oznacza to, że ustawa stanowi tylko te podstawowe zasady charakterystyczne dla wyborów w państwie demokratycznym, tj. że wybory sołtysa i członków rady sołeckiej muszą się odbyć w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Nie wolno więc głosować „za kogoś”, albo „w czyimś imieniu”, wybory muszą być tak zorganizowane przez wójta i tak przebiegać, aby zapewnić wyborcom warunki do zagłosowania, aby nikt nie widział kto na kogo głosuje. Nie można też w żaden sposób ograniczać czy to liczby czy charakteru zgłoszeń kandydatów. Nie należy tego mylić z liczbą składu rady sołeckiej. Liczba ta bowiem może być ograniczona np. do 3, 5, 8 osób (odpowiedni zapis dotycz ący tej sprawy powinien się znaleźć w statucie sołectwa), ale nie można ograniczać liczby zgłoszeń kandydatów. i tak też zgodnie z powyższym dnia 20 marca 2011 dokonano wyboru sołtysa - Marioli Nakwasińskiej oraz Rady Sołeckiej wsi Szalejów Dolny w składzie: Anna Janowicz, Gabriela Kulig, Zofia Skruch, Barbara Wróblewicz, Daniel Kozłowski, Mirosław Jurewicz. Historia Nas oceni....a wcześniej wybory w 2014 r....

Statut Sołectwa Szalejów Dolny

Dokument ten znajduje się na stronie BIP Gminy Kłodzko: Przejdź do strony

szalejow